slovenj gradecCilj projekta je oblikovanje osnove za sprtejemanje zgodovinskih sprememb, spoznavanje, da se ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo.

Nosilec projekta je Turistična zveza Slovenije in SV Slovenije.

grb slovenj gradec