VLOGE ZA VPIS / IZPIS

VLOGA ZA VPIS 2023-24

VLOGA ZA VPIS 2022-23

Vloga za izpis otroka iz vrtca

 

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

 

PLAČEVANJE OSKRBNINE VRTCA
Možnosti prejemanja računov in plačevanja položnic-obvestilo

IZJAVA ZA PREJEMANJE RAČUNA V SPLETNO BANKO

Soglasje za trajnik

IZJAVA ZA PREJEMANJE POLOŽNICE NA E-NASLOV