Vrtec nima zaposlenega logopeda. Logopedinji iz zunanjih ustanov v vrtcu obravnavata le otroke, ki imajo z odločbo o usmeritvi dodeljenega logopeda za dodatno strokovno pomoč.