Spoštovani starši,

NA TEM MESTU SO OBJAVLJENI ČAKALNI SEZNAMI ZA MO SLOVENJ GRADEC IN OBČINO MISLINJA ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024.

Na REDNEM CENTRALNEM ČAKALNEM SEZNAMU za šolsko leto 2023/2024 ni otrok. Vrtec je lahko s 1. 9. 2023 sprejel vse otroke, ki so bili vpisani v rednem vpisnem roku (od 6. 3. 2023 do 15. 3. 2023).

 

EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM

Na evidenčnem čakalnem seznamu so otroci, katerih starši so zamudili rok rednega vpisa v vrtec (vpisani od 16. 3. 2023 dalje) in otroci, ki s 1. 9. 2023 še niso izpolnjevali pogojev za sprejem v vrtec.

Vloge so bile točkovane na 1. seji komisije za sprejem otrok, ki je potekala 20. 9. 2023. 

STARŠI STE NA DOM PREJELI ŠIFRO, POD KATERO NAJDETE SVOJEGA OTROKA NA ČAKALNEM SEZNAMU. SEZNAM SE OB VSAKI SPREMEMBI POSODOBI.

Vloge, ki so bile oddane od 20. 9. 2023 dalje, še niso bile točkovane. Naslednja seja Komisije za sprejem otrok bo, ko ne bo več otrok na čakalnem seznamu.

Vrtec sprejema otroke iz čakalnega seznama v primeru novonastalih prostih mest. Vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela in dostavijo potrdilo pediatra, da je otrok cepljen za OMR – ošpice, mumps in rdečke.

 

ČAKALNI SEZNAM 2023/2024

7 EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2023-2024 -2.4.2024

6 EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2023-2024 -27.2.2024

5 EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2023-2024 -13.12.2023

4 EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2023-2024 -9.11.2023

3 EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2023-2024 -12.10.2023

2 EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2023-2024 -2.10.2023

1 EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2023-2024 -21.9.2023