ČAKALNI SEZNAM ZA SPREJEM OTROK V VVZ SLOVENJ GRADEC

Spoštovani starši,

NA TEM MESTU SO OBJAVLJENI ČAKALNI SEZNAMI ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023.

Na rednem čakalnem seznamu za šolsko leto 2022/23 so otroci, ki so bili vpisani v času rednega vpisa (7.3.2022 – 16.3.2022) in še niso dobili mesta v vrtcu.

Vrtec sprejema otroke iz čakalnega seznama v primeru novonastalih prostih mest. Vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela in dostavijo potrdilo pediatra, da je otrok cepljen za OMR – ošpice, mumps in rdečke.

STARŠI STE NA DOM PREJELI ŠIFRO, POD KATERO NAJDETE SVOJEGA OTROKA NA ČAKALNEM SEZNAMU. SEZNAM SE OB VSAKI SPREMEMBI POSODOBI.

ČAKALNI SEZNAM 2022/2023

5 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -30.9.2022

4 REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -20.9.2022

3 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -25.8.2022

2 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -9.6.2022

1 REDNI ČAKALNI SEZNAM 2022-2023 -20.4.2022

 

EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM

Na evidenčnem čakalnem seznamu so otroci, ki so zamudili rok rednega vpisa v vrtec (vpisani od 17.3.2022 dalje) in otroci, ki s 1.9.2022 še ne izpolnjujejo pogojev za sprejem v vrtec.

Vloge so bile točkovane na 2. seji komisije za sprejem otrok, ki je bila 12.9.2022. Starši ste na dom dobili obvestilo z izpisom podatkov ter šifro otroka, s katero lahko spremljate uvrstitev na čakalnem seznamu.