Cilj projekta je, da otrok ob knjigi, ki mu jo preberejo starši, doživlja ugodje, veselje, zabavo in razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.

Nosilec projekta: Društvo bralna značka Slovenije – ZPMS