Ravnateljica                     

mag. MOJCA VERHOVNIK
univ. dipl. psihologinja
T 02 620 95 51 M 041 423 344
E mojca.verhovnik@guest.arnes.si 

 

Pomočniki ravnateljice

MILENA KEBER
dipl. vzg. predšolskih otrok
T
02 620 95 54 M 051 607 556
E
milena.keber@guest.arnes.si

KSENIJA POKLIČ
dipl. vzg. predšolskih otrok
T 02 88 12 336 M 051 607 549
E ksenija.poklic@guest.arnes.si

DEJAN GUTMAN
dipl. vzg. predšolskih otrok
T 02 620 95 53 M 064 126 715
E dejan.gutman@guest.arnes.si

 

Tajništvo

JASNA SLEMENIK
ekonomist
tajnik VIZ VI
T
02 620 95 50 E jasna.slemenik@guest.arnes.si 

 

Računovodstvo

NATAŠA PLEUNIK
univ. dipl. ekon.
računovodja
T 02 620 95 52 E natasa.pleunik@guest.arnes.si

KARMEN ZVONAR
ekonomski tehnik
finančnik V
T 02 620 95 52 E karmen.zvonar@guest.arnes.si

NATAŠA PARADIŽ
računovodja VI
knjigovodja – obračun oskrbnin
T 02 884 27 11 E natasa.paradiz@guest.arnes.si

 

Svetovalna služba

URŠKA REPNIK
dipl. vzg. predšolskih otrok, univ. dipl. pedagog
T 02 620 95 55 M 041 300 286
E urska.repnik@guest.arnes.si

KATJA MLINŠEK
univ. dipl. prof. ped. in soc, vzg. predšolskih otrok
T 041 656 435 E katja.mlinsek@guest.arnes.si

 

Organizatorski prehrane in zdravstveno higienskega režima

BARBARA REDNAK
dipl. san. inž.
T 02 621 77 50 E barbara.rednak@guest.arnes.si

MANCA VOJNOVIČ
dipl. sanit. inž., dipl. inž. živilstva
T 02 881 20 45 E manca.vojnovic@guest.arnes.si

 

Na upravi vrtca lahko urejate vse potrebno glede vpisa in izpisa otroka, dobite  lahko tudi podrobnejše informacije o obračunu oskrbnin.