ENOTA LEGEN – GOZDNI ŠKRAT

NASLOV: Zidanškova 39, 2380 Slovenj Gradec

TELEFON: (02) 88 41 320

VODJA ENOTE: Mateja Kac 

POSLOVNI ČAS: od 6.00 do 16.00

ODDELKI IN STROKOVNI DELAVCI V ODDELKIH:

 • Kombiniran oddelek: vzg. Danica Kac Naglič, pom. vzg. Simona Stopar.
 • Kombiniran oddelek: vzg. Simona Jamnikar, pom. vzg. Katja Hudovernik.
 • Homogeni oddelek 4-5 let let: Mateja Kac, pom. vzg. Petra Kresnik.
 • Homogeni oddelek 5-6 let: vzg. Gordana Konečnik, pom. vzg. Maja Lakovšek.

Svetovalna delavka: Katja Mlinšek

POSEBNOSTI:

 • svetovalna služba,
 • razdelilna kuhinja,
 • ograjeno igrišče,
 • prostor za individualno pomoč,
 • možnost sprehodov v naravo,
 • glasbeni in športni kabinet,
 • velik večnamenski prostor.