SIMS- Izzivi medkulturnega sobivanja

 

Gre za razvojno naravnan projekt za delo z otroki priseljencev, ki bo potekal pet let (od septembra 2016 do avgusta 2021). Osnovni cilj je prispevati k razvijanju medkulturnosti in izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski VIZ sistem. Primeri dobre prakse bodo kot predlog sistemske rešitve ponujeni MIZŠ za delo z otroki priseljenci.

V projektu sodelujejo enote in vzgojiteljice, ki imajo v posameznem šolskem letu v oddelek vključenega otroka priseljenca.

Nosilec: MIZŠ, Konzorcijski partner na Koroškem je Druga OŠ Slovenj Gradec, multiplikatorka Tanja Jeseničnik, koordinatorka v vrtcu je Urška Repnik.