VVZ Slovenj Gradec vabi k

VPISU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC

ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023.

VPIS BO POTEKAL od ponedeljka, 7.3.2022, do srede, 16.3.2022.

Vlog ne sprejemamo pred začetkom rednega vpisa.

VLOGA ZA VPIS 2022-23

Razpis internet 2022-23-1

Izpolnjeno vlogo s prilogami lahko pošljete:

 • po pošti na naslov: VVZ Slovenj Gradec, Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gradec.
 • skenirano po elektronski pošti na naslov: urska.repnik@guest.arnes.si
  ali vrtec.slov-gradec@guest.arnes.si,
 • oddate osebno v poštni nabiralnik na upravi vrtca, pri vhodu E ali
 • oddate osebno v pisarni svetovalne službe pri svetovalni delavki Urški Repnik v času rednega vpisa od 8.00 do 15.00 ure, v četrtek, 10.3.2022 od 8.00 do 17.00 ure.

Starši lahko vpišete otroke v naslednje enote:

 • Maistrova – Škratica Mica: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • Sele: vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • Celjska – Mali Škrat: vpis možen za otroke stare od 1 do 3 let,
 • Legen – Gozdni škrat: vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • Pameče – Škrat Radovednež: vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • Podgorje – Škrat Bučko: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • Šmartno – Leseni škrat: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • Mislinja – Sončni škrat: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • Dolič: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let.

Pogoji za sprejem v vrtec s 1.9.2022:

 • starost otroka najmanj 11 mesecev,
 • starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela,
 • zdravniško potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, iz katerega je razvidno, da je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (51.a člen ZNB).

Vse zainteresirane starše pozivamo, da vpišete otroka v vrtec pravočasno, saj bo Komisija za sprejem otrok obravnavala le tiste prijave, ki bodo oddane v razpisnem roku. Vlogo za vpis otroka v vrtec lahko dobite na spletni strani vrtca tukaj (VLOGA ZA VPIS 2022-23) ali osebno na upravi vrtca, Maistrova ulica 2a, Slovenj Gradec.

Novih vlog ne sprejemamo pred začetkom rednega vpisa.

Starši, ki ste vložili vlogo za vpis otroka za šolsko leto 2021/2022 in vaš otrok še ni bil sprejet v vrtec, morate za novo šolsko leto ponovno oddati vlogo za vpis otroka v vrtec.

Dodatne informacije so vam na voljo na številkah:

 • 02 62 09 550 (tajništvo vrtca) in
 • 02 62 09 555 in 041 300 286 (svetovalna služba vrtca).

Vljudno vabljeni!

Uprava VVZ Slovenj Gradec