ČAKALNI SEZNAM ZA SPREJEM OTROK V VVZ SLOVENJ GRADEC

Spoštovani starši,

NA TEM MESTU SO OBJAVLJENI ČAKALNI SEZNAMI ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO 2020/21 IN ZA NOVO ŠOLSKO LETO 2021/22.

Na čakalnem seznamu za šolsko leto 2020/21 so otroci, ki so bili vpisani v tekočem šolskem letu.

Na čakalnem seznamu za šolsko leto 2021/22 so otroci, ki so bili vpisani v času rednega vpis (8.3.2021 – 16.3.2021).

Vrtec sprejema otroke iz čakalnega seznama v primeru novonastalih prostih mest. Vrtec lahko sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela in dostavijo potrdilo pediatra, da je otrok cepljen za OMR.

STARŠI STE NA DOM PREJELI ŠIFRO, POD KATERO NAJDETE SVOJEGA OTROKA NA ČAKALNEM SEZNAMU. SEZNAM SE OB VSAKI SPREMEMBI POSODOBI.

ŠOLSKO LETO 2021/2022

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2021-2022 -3.5.2021

ŠOLSKO LETO 2020/2021

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 -13.5.2021

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 -3.5.2021

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 -13.4.2021

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 -28.3.2021

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 -22.1.2021

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 -5.1.2021

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 -14.12.2020

REDNI IN EVIDENČNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 – 25.11.2020

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 – 27.8.2020

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 – 1.7.2020

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 – 15.6.2020

REDNI ČAKALNI SEZNAM 2020-2021 – 21.5.2020

SEZNAM SPREJETIH OTROK S 1.9.2020